Close

Papers

No results found.

Structure-based drug design, virtual screening and high-throughput screening rapidly identify antiviral leads targeting COVID-19

Cold Spring Harbor Laboratory
Jin Zhenming, Du Xiaoyu, Xu Yechun, Deng Yongqiang, Liu Meiqin, Zhao Yao, Zhang Bing, Li Xiaofeng, Zhang Leike, Duan Yinkai, Yu Jing, Wang Lin, Yang Kailin, Liu Fengjiang, You Tian, Liu Xiaoce, Yang Xiuna, Bai Fang, Liu Hong, Liu Xiang, Guddat Luke W., Xiao Gengfu, Qin Chengfeng, Shi Zhengli, Jiang Hualiang, Rao Zihe, Yang Haitao
2020-01-01

Read More »
Back to top