Close

Papers

No results found.

Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia.

Journal not specified.
Li Qun, Guan Xuhua, Wu Peng, Wang Xiaoye, Zhou Lei, Tong Yeqing, Ren Ruiqi, Leung Kathy S M, Lau Eric H Y, Wong Jessica Y., Xing Xuesen, Xiang Nijuan, Wu Yang, Li Chao, Chen Qi, Li Dan, Liu Tian, Zhao Jing, Li Man, Tu Wenxiao, Chen Chuding, Jin Lianmei, Yang Rui, Wang Qi, Zhou Suhua, Wang Rui, Liu Hui, Luo Yingbo, Liu Yuan, Shao Ge, Li Huan, Tao Zhongfa, Yang Yang, Deng Zhiqiang, Liu Boxi, Ma Zhitao, Zhang Yanping, Shi Guoqing, Lam Tommy T Y, Wu Joseph T K, Gao George F., Cowling Benjamin J., Yang Bo, Leung Gabriel M., Feng Zijian
2020-01-01

Read More »

Evolving epidemiology of novel coronavirus diseases 2019 and possible interruption of local transmission outside Hubei Province in China: a descriptive and modeling study

Cold Spring Harbor Laboratory Press
Zhang Juanjuan, Litvinova Maria, Wang Wei, Wang Yan, Deng Xiaowei, Chen Xinghui, Li Mei, Zheng Wen, Yi Lan, Chen Xinhua, Wu Qianhui, Liang Yuxia, Wang Xiling, Yang Juan, Sun Kaiyuan, Longini Ira M., Halloran M. Elizabeth, Wu Peng, Cowling Benjamin J., Merler Stefano, Viboud Cecile, Vespignani Alessandro, Ajelli Marco, Yu Hongjie
2020-01-01

Read More »
Back to top