Close

Papers

No results found.

Case fatality risk of novel coronavirus diseases 2019 in China

Cold Spring Harbor Laboratory Press
Deng Xiaowei, Yang Juan, Wang Wei, Wang Xiling, Zhou Jiaxin, Chen Zhiyuan, Li Jing, Chen Yinzi, Yan Han, Zhang Juanjuan, Zhang Yongli, Wang Yan, Qiu Qi, Gong Hui, Wei Xianglin, Wang Lili, Sun Kaiyuan, Wu Peng, Ajelli Marco, Cowling Benjamin J., Viboud Cecile, Yu Hongjie
2020-01-01

Read More »

Structure-based drug design, virtual screening and high-throughput screening rapidly identify antiviral leads targeting COVID-19

Cold Spring Harbor Laboratory
Jin Zhenming, Du Xiaoyu, Xu Yechun, Deng Yongqiang, Liu Meiqin, Zhao Yao, Zhang Bing, Li Xiaofeng, Zhang Leike, Duan Yinkai, Yu Jing, Wang Lin, Yang Kailin, Liu Fengjiang, You Tian, Liu Xiaoce, Yang Xiuna, Bai Fang, Liu Hong, Liu Xiang, Guddat Luke W., Xiao Gengfu, Qin Chengfeng, Shi Zhengli, Jiang Hualiang, Rao Zihe, Yang Haitao
2020-01-01

Read More »
Back to top