Close
Jin Wang

Professor and UNUM Chair of Excellence

Education

Affiliations

Projects

Papers

Qiu Chengfeng, Xiao Qian, Liao Xin, Deng Ziwei, Liu Huiwen, Shu Yuanlu, Zhou Dinghui, Deng Ye, Wang Hongqiang, Zhao Xiang, Zhou Jianliang, Wang Jin, Shi Zhihua, Da Long. (2020). Transmission and clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in 104 outside-Wuhan patients, China. Cold Spring Harbor Laboratory Press

Ratchford C, Wang J. (2019). Modeling cholera dynamics at multiple scales: environmental evolution, between-host transmission, and within-host interaction. Mathematical biosciences and engineering : MBE, 16(2)

Yang CY, Wang J. (2019). A cholera transmission model incorporating the impact of medical resources. Mathematical biosciences and engineering : MBE, 16(5)

He D, Wang X, Gao D, Wang J. (2018). Modeling the 2016-2017 Yemen cholera outbreak with the impact of limited medical resources. Journal of theoretical biology, (451)

Yang C, Wang J. (2018). On the intrinsic dynamics of bacteria in waterborne infections. Mathematical biosciences, (296)

Yang C, Wang X, Gao D, Wang J. (2017). Impact of Awareness Programs on Cholera Dynamics: Two Modeling Approaches. Bulletin of mathematical biology, 79(9)

Timalsina A, Tian JP, Wang J. (2017). Mathematical and Computational Modeling for Tumor Virotherapy with Mediated Immunity. Bulletin of mathematical biology, 79(8)

Wang X, Wang J. (2017). Modeling the within-host dynamics of cholera: bacterial-viral interaction. Journal of biological dynamics, 11(sup2)

Wang X, Wang J. (2017). Disease dynamics in a coupled cholera model linking within-host and between-host interactions. Journal of biological dynamics, 11(sup1)

Wang X, Gao D, Wang J. (2015). Influence of human behavior on cholera dynamics. Mathematical biosciences, (267)