Close
Bo Xu

PhD Student

Education

Affiliations

Projects

Papers

Xu B, Gutierrez B, Mekaru S, Sewalk K, Goodwin L, Loskill A, Cohn EL, Hswen Y, Hill SC, Cobo MM, Zarebski AE, Li S, Wu CH, Hulland E, Morgan JD, Wang L, O'Brien K, Scarpino SV, Brownstein JS, Pybus OG, Pigott DM, Kraemer MUG. (2020). Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information. Scientific data, 7(1)

Yang Yang, Lu Qingbin, Liu Mingjin, Wang Yixing, Zhang Anran, Jalali Neda, Dean Natalie, Longini Ira, Halloran M. Elizabeth, Xu Bo, Zhang Xiaoai, Wang Liping, Liu Wei, Fang Liqun. (2020). Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China. Cold Spring Harbor Laboratory Press

Tian Huaiyu, Li Yidan, Liu Yonghong, Kraemer Moritz U. G., Chen Bin, Cai Jun, Li Bingying, Xu Bo, Yang Qiqi, Yang Peng, Cui Yujun, Song Yimeng, Zheng Pai, Wang Quanyi, Bjornstad Ottar N, Yang Ruifu, Pybus Oliver, Grenfell Bryan, Dye Christopher. (2020). Early evaluation of the Wuhan City travel restrictions in response to the 2019 novel coronavirus outbreak. Cold Spring Harbor Laboratory Press

Wang Shuai, Kang Bo, Ma Jinlu, Zeng Xianjun, Xiao Mingming, Guo Jia, Cai Mengjiao, Yang Jingyi, Li Yaodong, Meng Xiangfei, Xu Bo. (2020). A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona Virus Disease (COVID-19). Cold Spring Harbor Laboratory Press

Cai J, Zhang B, Xu B, Chan KKY, Chowell G, Tian H, Xu B. (2019). A maximum curvature method for estimating epidemic onset of seasonal influenza in Japan. BMC infectious diseases, 19(1)

Cai J, Xu B, Chan KKY, Zhang X, Zhang B, Chen Z, Xu B. (2019). Roles of Different Transport Modes in the Spatial Spread of the 2009 Influenza A(H1N1) Pandemic in Mainland China. International journal of environmental research and public health, 16(2)

If you’d like to update your profile, please email modifications to questions@midasnetwork.us.